Flow in de kliniek

Ziekenhuizen hebben vaak last van hoge werkdruk, volle afdelingen, soms lange wachttijden. Dat is niet alleen onwenselijk voor patiënten en hun familie, maar ook voor zorgverleners en management: zij zouden een veel betere kwaliteit van zorg kunnen en willen leveren, maar de alledaagse druk laat dat vaak niet toe. Het inzetten van meer personeel lijkt een oplossing te zijn, maar dat wordt dan weer tegen gehouden door een gebrek aan budget. Een waar dilemma voor bijna iedere zorginstelling! Onze oplossing is juist een doorbraak van dat dilemma: evenveel patiënten (of  méér als dat nodig is) behandelen met minder inspanning. Daardoor stijgt niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de voldoening van zorgverleners én patiënten.

De juiste patiënt op het juiste moment de juiste zorg geven ten behoeve van tijdig ontslag. Dat is in het kort het doel van de kliniek van de meeste ziekenhuizen. En het is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Want een zorgproces op een verpleegafdeling is bijzonder complex: er is veel kennis nodig, er zijn veel ‘externe’ partijen bij nodig (de arts, laboratorium, radiologie, verpleeghuis, thuiszorg, familie) en de onderlinge afhankelijkheid neemt steeds verder toe en daarmee ook het probleem van het afstemmen van de planning of het synchroniseren. Bovendien is het meestal erg druk en vol op een verpleegafdeling en is iedereen gericht op een snel ontslag. Tenslotte staat ook het personeel steeds meer onder druk en is er vaak sprake van een personeelstekort. En daarmee komt de kwaliteit en de snelheid van zorg steeds meer in gevaar.  En dat is niet goed voor de patient, voor het personeel en ook niet voor het ziekenhuis!

Wij hebben bewezen dat het terugdringen (en laag houden!) van de ligduur zeer goed mogelijk is, terwijl  tegelijkertijd de werkdruk significant afneemt. Op basis van onze inzichten en ervaringen op het gebied van proces- en systeemoptimalisatie en op het gebied van doelgericht samenwerken beschikken wij over een pasklare oplossing die u binnen een jaar het gewenste resultaat kan brengen.

De aanpak

We starten met een zogenaamde draagvlaksessie met een geselecteerd aantal medewerkers die een rol spelen in het opnemen en ontslaan van klinische patiënten. Het doel van deze meerdaagse sessie (2 tot 4 dagdelen) is het bereiken van overeenstemming over het doel van de kliniek (en daarmee van het te starten verbetertraject), over de kernoorzaak van het niet altijd halen van dat doel, over de richting van de oplossing en over de te ondernemen stappen om het gewenste doel wél te behalen. Gekwantificeerd, objectief meetbaar! Met uiteraard een datum waarop dat resultaat bereikt moet zijn. Na afloop van deze sessie presenteert de afdeling het stappenplan inclusief de onderbouwing daarvan aan het Management Team ten behoeve van het verkrijgen van de juiste support op het juiste moment en in de juiste vorm.

Als zowel de kliniek als het management een commitment heeft uitgesproken (en als wij dat ook gedaan hebben als wij ingezet worden in de implementatie), starten we de implementatie door het houden van een workshop met alle betrokken medewerkers. In deze workshop ‘ontdekken’ de medewerkers zelf de oplossing en worden ze uitgedaagd om bijverschijnselen en obstakels te bedenken en te verwoorden. Deze worden vervolgens in het al aanwezige stappenplan verwerkt, waardoor een gedetailleerd implementatieplan ontstaat. De laatste stap van de workshop is het toewijzen van acties aan medewerkers, inclusief een leverdatum. De implementatie gaat een dag later van start en wordt door ons nauwgezet en van dichtbij begeleid. En meestal vereist het inzet van speciaal voor dit doel ontwikkelde software voor de noodzakelijke verbetering van het prioriteren van taken.

Het resultaat

Tijdens de hiervoor genoemde draagvlaksessie ontstaat inzicht in de omvang van het huidige probleem én inzicht in de potentiële verbetering van het resultaat. Met behulp van onze aanpak is die verbetering altijd minimaal 20%, maar hij kan in sommige gevallen oplopen tot meer dan 50%. Daarmee bedoelen we in dit geval minimaal 20% reductie van de ligduur. Dit is een objectief meetbare KPI, waarvoor zowel de organisatie als wij als implementatoren een commitment afgeven.

De kosten

Wij werken met een van tevoren overeengekomen vaste projectprijs. Deze prijs is gebaseerd op de door de organisatie te behalen voordelen in termen van kwaliteit en/of geld. Het doel van het verbetertraject is altijd ‘meer van je doel’ halen (en dus nadrukkelijk NIET het verlagen van de kosten) en dat is daardoor altijd uit te drukken in een (potentiële) financiële verbetering. Wij brengen een van tevoren overeengekomen percentage van die verbetering in rekening, zodat het verbetertraject zichzelf financiert.