Online Sneltest Multitasken

Vergelijk uzelf met de deelnemers aan het onderzoek: 9 vragen, 5 minuten!

Als u wilt weten hoe het er bij u voor staat én hoe groot de besparing is wanneer u (bad) Multitasken kunt elimineren, doe dan de Online Sneltest Multitasken.

Ga naar de Online Sneltest Multitasken

Resultaten van het onderzoek Multitasking bij Projectmanagement

60% van de ondervraagden denkt dat een aanzienlijk deel van de beschikbare capaciteit (>20%) niet effectief wordt ingezet.

Professor Ayelt Komus en Vistem, beide uit Duitsland, hebben in 2016 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘Status Quo van Multitasking in Projectmanagement’. Dit onderzoek heeft baanbrekende uitslagen en inzichten opgeleverd, waarmee u in staat gesteld wordt een inschatting te maken van uw eigen niveau van (Bad) Multitasken en de voordelen voor uw eigen organisatie als u het Multitasken kunt elimineren. Want wij stellen elke keer weer vast: als er flow is in projecten, kunt u aanzienlijk méér projecten afronden in significant kortere doorlooptijden. En dat terwijl de werkdruk afneemt!

Wij zien bij onze klanten over het algemeen hetzelfde probleem: veel projecten en veel taken tegelijkertijd moeten uitvoeren leidt tot spoed-klussen, vertraging van alle projecten en taken, vaak kwaliteitsverlies en bovendien stress bij medewerkers. En de sleutel tot deze zee van ellende is meestal (bad) Multitasken: een taak of project wordt niet afgerond, voordat er een nieuw project of taak wordt opgestart. Met als gevolg dat alles langer duurt dan gepland of gewenst.

Ga naar de Online Sneltest Multitasken

Achtergrondinformatie Onderzoek Multitasking

Als projecten in flow zijn kunt u met dezelfde resources meer projecten sneller afronden. Bij veel van onze klanten in een multiproject-omgeving zien we vergelijkbare problemen. Het ‘Bad Multitasken’ speelt daarin een sleutelrol: taken worden niet afgemaakt voordat men met een nieuwe taak aan de slag gaat – met als gevolg dat beide taken aanzienlijk later worden afgerond. Met de (Duitse) studie ‘Multitasking im Projektmanagement, Status Quo und Potentiale’ hebben onze waarnemingen een bredere,  wetenschappelijke basis gekregen.
Claudia Simon – VISTEM GmbH & Co KG

Dat Multitasken negatieve invloed heeft op productiviteit is altijd onderwerp van veel discussie. Is er echt iets aan de hand? Is het daadwerkelijk een probleem – en vooral, wordt het als zodanig ervaren? En kunnen we daar verbeterpunten uit afleiden? Ik vind het belangrijk, dat we niet alleen over dergelijke vragen discussieren, maar dat we ze ook wetenschappelijk onderzoeken.
Prof. Ayelt Komus – Hochschule Koblenz, Duitsland