Ik wil verbeteren.nl is een platform dat verbeteringen implementeert waarmee je veel meer bereikt dan je op dit moment voor mogelijk houdt. Dat kan zijn in je eigen leven, op je werk, in je gezin of op welke plek of op welk moment dan ook. De verbeteringen zijn gebaseerd op Continu Verbeter Principes, die, als je ze eenmaal begrijpt, overal toepasbaar zijn en altijd leiden tot nieuwe, ongekende mogelijkheden: met minder inspanning aanzienlijk meer bereiken. Het eindresultaat is altijd te herkennen in een lagere werkdruk, minder stress, betere of hogere kwaliteit en over het algemeen meer opleveren per dag of week of maand.

De principes zijn onder andere gebaseerd op de Theory of Constraints, een management filosofie ontwikkeld door Dr. E.Y. Goldratt (1947-2011) en beschreven in zijn boek Het Doel.

Onze inspiratie komt voort uit de uitgangspunten die hij toepaste om de werkelijkheid te observeren en organisaties en mensen te verbeteren. En wij passen ze weer toe als je ons inhuurt of als je bij ons een opleiding volgt.

Do you know what is the most favourite question of a four year old kid? ” Why?”. And then again: “Why?” and again “Why?”.. And then you say “Go to your mother!”… or “When you grow you will know!”
Eli Goldratt

Mensen zijn goed

Mensen zijn goed

Wij gaan ervan uit dat de keuzes die mensen maken en het gedrag dat ze vertonen, voortkomen uit de beste bedoelingen, in ieder geval voor zichzelf. Voor ons betekent dat, dat mensen niet in het leven staan of naar hun werk gaan om de boel opzettelijk mis te laten gaan. Dat geeft ons een ander perspectief en veel meer ruimte om te verbeteren.

Elk conflict kan worden geëlimineerd

Elk conflict kan worden geëlimineerd

In de natuur bestaan geen conflicten. Bij een schijnbare tegenstelling kun je niet anders dan concluderen dat je kennis of je logica onvoldoende is. Controleer je aannames!!

Elke situatie, hoe complex die er aanvankelijk ook uitziet, is uitermate eenvoudig.

Elke situatie, hoe complex die er aanvankelijk ook uitziet, is uitermate eenvoudig.

Mensen hebben de neiging situaties ingewikkelder te maken dan ze in werkelijkheid zijn. Breng een complex systeem terug naar zijn eenvoud, dan blijken eenvoudige verbeteringen een wereld van verschil te maken.

Elke situatie kan aanzienlijk worden verbeterd; zelfs 'de sky is not the limit'!

Elke situatie kan aanzienlijk worden verbeterd; zelfs 'de sky is not the limit'!

Wij gaan ervan uit dat verbetering altijd mogelijk is. We worden in ons doen en laten beperkt door onze gedachten, niet door de mogelijkheden die er altijd weer blijken te zijn. Zelfs onze stoutste dromen kunnen werkelijkheid worden.

Iedereen kan een vol leven bereiken

Iedereen kan een vol leven bereiken

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen is staat is het beste uit het leven te halen wat maar mogelijk is. Harmonie komt niet vanzelf, daar moet je wel wat voor nadenken. Maar als je dat doet, is alles mogelijk.

Er is altijd een win-win oplossing

Er is altijd een win-win oplossing

Wij nemen geen genoegen met compromissen: water bij de wijn is een verspilling van zowel het water als de wijn. Bij een compromis verliest iedereen een beetje. En dat is niet nodig. Wij stimuleren onszelf en anderen door logisch te redeneren uiteindelijk bij een doorbraak oplossing terecht te komen waarmee iedere belanghebbende wint.